SBDF - Sisal Büzgü Dikişli Fırçalar

ÖLÇÜ CİNS
Ø300 Naturel
Kırmızı
Sarı
Mavi
Ø350
Ø400
Ø420
Ø450